Förord

Denna bok gavs först ut på engelska år 1995. Den översattes till en rad språk, även till svenska. Men det föll sig så att det var i Holland som idéerna fick fäste, vilket har lett till att det där har utvecklats en särskilt terapiskola med ursprung i denna bok. I Sverige har boken lästs av många, men varit svår att få tag på, då den varit slut från förlaget.

Jag ger nu ut boken igen, med förhoppningen om att Jensons arbetssätt och erfarenheterna från Holland ska spridas i Sverige.

Det har ju rasat hårda psykoterapidebatter de senaste åren i Sverige. Det har handlat mycket om så kallad vetenskaplig evidens. Kognitiv beteendeterapi har lyckats visa sådant forskningsstöd och kommit starkt på frammarsch. En viktig erfarenhet från kognitiv beteendeterapi är att förändring av beteenden är ett mycket effektivt sätt att må bättre. Jean Jenson och hennes efterföljare ser också beteendeförändring som mycket viktigt, men de ser beteendeförändring också som ett viktigt sätt att komma i kontakt med och bearbeta smärta från barndomen.

När psykoterapidebatten mycket har kommit att handla om att antingen fokusera på beteenden eller ”djupkänslor” och barndomen, så säger Jenson att det är genom att kombinera dessa angrepssätt som man kan nå effektiv och genomgripande förändring.

Den övergripande referensramen för boken är ju till stor del inspirerad av Alice Millers tankar. För mig är Alice Miller unik genom att ingen annan författare intar en position så nära det sårade och kränkta barnet som de flesta av oss en gång var. Som läsare får jag intrycket att Miller och Jenson som författare söker och letar efter ord och ett skrivsätt som är enkelt och som förmår nå fram till de känslomässiga delarna av vårt sinne. De vill nå fram till känslor och minnen från barndomen som vi inte alltid är medvetna om.

Det här sättet att skriva, att fokusera på hur barn inte får sina behov mötta, utan onödigt teoretiserande, berör många läsare. En del av barnets unika situation utgörs av att frontalloberna, den vuxna tänkande hjärnan, inte är så utvecklade, vilket gör att känslor får en mycket större roll för barn. Barn är på ett helt annat sätt än vuxna utlämnade åt sina känslor, eftersom de saknar både hjärnkapacitet och erfarenheter som hjälper dem att sätta in känslorna i ett större sammanhang.

För att på djupet komma till rätta med känslomässiga problem behöver vi återbesöka detta barn som vi var, och verkligen tillåta oss att känna det barnets känslor. Millers och Jensons språk och upplägg kan verka enkla och osofistikerade, men i själva verket är det en mycket medveten hållning för att just hjälpa oss att få kontakt med det sårade barn vi en gång var.

Personligen ser jag här inte bara viktig inspiration för psykoterapeutiskt arbete, utan jag tänker också att detta förhållningssätt kan utgöra fröet till en sociologi som står på barnets sida. Det senaste århundradet har det skrivits otaliga hyllmeter om hur kvinnor, arbetarklass, homosexuella, icke-vita och andra grupper förtrycks i samhället. Även om dessa perspektiv inte är oviktiga, ser jag det som hög tid att sätta fingret på hur barn och barns perspektiv förtrycks, och de konsekvenser som detta får.

Jag som har arbetat med Jean Jensons metod i ett antal år, både med mig själv och med andra, kan intyga att det här är ett effektivt och genomgripande sätt att förändra livs- och relationsmönster. Att boken så tydligt tar ställning för det sårade barnet, underlättar också för mig som terapeut att verkligen känna in och delta i det mänskliga lidande som jag möter. Själva metoden lägger grunden för en nära och förtrolig relation mellan klient och terapeut.

Jag vill också med några ord nämna att boken både kan ses som en självhjälpsbok att arbeta med på egen hand och som ett utkast till en psykoterapi där man arbetar med en terapeut. Själv skulle jag rekommendera att arbeta tillsammans med en terapeut. Även om man kan göra en stor del av arbetet själv, så kan det vara hjälpsamt att också ha vägledning under åtminstone en del av processen.

Daniel Kraft, leg. psykolog

(mer info om integrationsterapi finns på PsykologDanielKraft.se)

Kommentarer inaktiverade.